Psykosocialt stöd genom navigatorverksamheten Onni

Navigatornverksamheten Onni

Psykosocialt stöd

Du som är 18–29 år gammal!

Funderar du över ditt eget välmående, vardagen eller sociala relationer, eller vet du inte i vilken riktning eller hur du ska gå vidare i livet?

Onni-handledaren Mari erbjuder stöd och hjälp med dessa frågor.

Navigatorverksamheten Onni erbjuder stöd för psykiskt och socialt välbefinnande till 18–29-åringar i hela Finland. Onni erbjuder individuellt stöd och stöd i grupp. Tjänsterna är tillgängliga ansikte mot ansikte och via webben. Tjänsterna är avgiftsfria och ingen diagnos krävs.

Onni erbjuder bland annat välbefinnandegrupper och grupper för att bearbeta nervositet samt webbmöten där du kan få kamratstöd och verktyg för ditt dagliga liv.

Dessutom erbjuds HOT-förändringscoachning, där man träffar den unga ansikte mot ansikte eller på distans och tillsammans tar fram åtgärder för att stödja den ungas välbefinnande och psykiska välbefinnande. Arbetet fokuserar på dina styrkor och resurser och uppmuntrar dig att ta små konkreta steg mot det som är viktigt för dig.

Om du grubblar över ditt välmående och vardagsliv, men inte kan förbinda dig till HOT-coachning, är till exempel engångsträffar ett bra alternativ. Ibland behövs det bara några få möten för att komma vidare.

Mari

Du får information, stöd och hjälp från ett ställe

Du kan besökä oss på Navigatorn utan Tidsbeställning, allena eller med vän. Alla tjänster som Navigatorn erbjuder är avgiftsfri.