Yrkes- och karriärvägledning

TE-Tjänster

Yrkes- och karriärvägledning

Yrkesvalspsykologen Jenna från arbets- och näringsbyrån är anträffbar på Navigatorn. Du kan prata med Jenna om utbildnings- och karriäralternativ, om du funderar på vilken yrkesbransch du kunde vara intresserad av, om du är intresserad av att byta bransch eller om du funderar över vilka arbetslivslösningar är lämpliga för din hälsa. Du kan komma och träffa Jenna om du inte har någon aning om vilken yrkesinriktning du kunde vara intresserad av, eller om du känner att ingenting intresserar dig. Ett vanligt syfte med yrkesvägledningen är att klargöra klientens styrkor och färdigheter och hur de kunde utnyttjas i arbetet. Vägledningssamtalen varar ungefär en timme, och hemuppgifter, test och arbets- eller utbildningsprövning kan vara en del av vägledningen. Jenna bemöter dig på ett holistiskt sätt och funderar tillsammans med dig på vad du skulle kunna önska för din situation just nu.

Jenna är anträffbar på Navigatorn en gång i månaden. Kontakta Navigatorn för att boka tid!

Du får information, stöd och hjälp från ett ställe

Du kan besökä oss på Navigatorn utan Tidsbeställning, allena eller med vän. Alla tjänster som Navigatorn erbjuder är avgiftsfri.