Sjuksötare

Sjuksötare

Sjukskötaren inom mental- och missbrukarvård för unga

Sjukskötaren inom mental- och missbrukarvård för unga är anträffbar på onsdagseftermiddagar jämna veckor. Jag träffar unga som har problem med sin psykiska hälsa eller med missbruk av berusningsmedel. På Navigatorn gör jag bedömningar av vårdbehovet i syfte att kartlägga den ungas situation som helhet, för att den unga ska kunna erbjudas individuellt stöd och individuell vård i rätt tid. Vid behov hänvisar vi den unga till den rätta tjänsten. Vi erbjuder också stöd och rådgivning till föräldrar.

Du får information, stöd och hjälp från ett ställe

Du kan besökä oss på Navigatorn utan Tidsbeställning, allena eller med vän. Alla tjänster som Navigatorn erbjuder är avgiftsfri.