Socialhandledare

Socialhandledare

Hjälp i vardagen

Jämna veckor hittar du mig på Navigatorn klockan 13–15, dessutom får man tag i mig per telefon och per e-post.

I samarbete med TE-tjänsterna kan vi kartlägga ditt behov av service i frågor som berör arbete och studier. Vi kan tillsammans söka ett ställe åt dig för arbetsprövning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, och vid behov göra upp en aktiveringsplan tillsammans med en representant för TE-tjänsterna.

Vi kan också kartlägga din situation som helhet genom att utarbeta en kundplan eller utföra en bedömning av ditt behov av service, och styra dig till precis den tjänst du behöver.

 

 

Heidi Paavola
Socialhandledare

heidi.paavola@itauusimaa.fi
040 4840 449

Du får information, stöd och hjälp från ett ställe

Du kan besökä oss på Navigatorn utan Tidsbeställning, allena eller med vän. Alla tjänster som Navigatorn erbjuder är avgiftsfri.