Navigatorn

Navigatorn

 I Navigatorn får 15-30-åriga unga kostnadsfritt hjälp och stöd i ärenden som gäller allt från studier till sysselsättning och boende.  Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.

 
Navigatorn är på adressen Brandensteinsgatan 13

Navigatorn, vad är det?

Med hjälp av Navigatorn söker vi nya lösningar och tillvägagångssätt med vilka vi kan erbjuda en sektorsövergripande servicemodell med låg tröskel. Målgruppen är 15–30-åringar som är arbetslösa, utanför arbetslivet och utbildning eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Meningen är att den unga kan få alla de tjänster hen behöver från ett ställe.

Anställda på Navigatorn representerar olika branscher och kombinerar sina kunskaper och färdigheter för att betjäna unga och deras familjer. Du kan komma till Navigatorn ensam eller med en kompis och utan tidsbeställning. Navigatorns tjänster är avgiftsfria och du kan besöka Navigatorn en eller flera gånger.

Vad får du från Navigatorn?

 • ndividuell rådgivning för livets olika situationer
 • hjälp för planeringen av framtiden
 • hjälp för att söka arbets-, arbetsprövnings- och utbildningsplatser
 • stöd i ekonomiska frågor och hjälp med att fylla i blanketter
 • råd för anskaffning av bostad och för boende
 • tips för fritid och välfärd
 • temadagar och gruppverksamhet.

På Navigatorn hittar du oss:

 • TE-byrån
 • utvecklingsbolaget Posintra Oy
 • Lovisa företagare rf
 • Lovisa Föreningar rf
 • övriga aktörer inom tredje sektorn i Lovisa, till exempel församlingarna
 • stadens sysselsättningstjänster
 • stadens uppsökande ungdomsarbete
 • stadens socialväsende
 • stadens invandrararbete.
Dessutom samarbetar och utvecklar vi verksamheten tillsammans med Navigatorn i Borgå och de nationella projekten Kohtaamo, OSMO och TESSU. Vi samarbetar även med Luckan, Ungdomsakademin Luckan och Luckan Intergration.

Öppettider

Tisdagar – Onsdagar kl. 13 – 16 och Torsdagar kl. 13-18.
Andra tider enligt överenskommelse 

Med våra samarbetspartner enligt överenskommelse.

Du får information, stöd och hjälp från ett ställe

Du kan besökä oss på Navigatorn utan Tidsbeställning, allena eller med vän. Alla tjänster som Navigatorn erbjuder är avgiftsfri.