TE-Tjänster

TE-Tjänster

Råd om jobbsökning

Jag heter Kamilla och är TE-byråns sakkunniga på Navigatorn. Av mig får du råd och hjälp i alla frågor som har med TE-byrån att göra – jobbsökning och giltighet, utlåtanden, utredningar m.m. Jag kan hjälpa dig nå många tjänster som främjar sysselsättningen. Du kan komma och diskutera med mig om dina framtidsplaner, om hur du kan söka dig till utbildning eller arbete. Tillsammans kan vi fundera på lösningar som för dig närmare ditt mål.

Du hittar mig på Navigatorn varje onsdag klockan 13–16 och jämna veckor även torsdagar klockan 13–16. Du kan komma och hälsa på utan att boka tid. Välkommen!

Du får information, stöd och hjälp från ett ställe

Du kan besökä oss på Navigatorn utan Tidsbeställning, allena eller med vän. Alla tjänster som Navigatorn erbjuder är avgiftsfri.